INFO MARKAS

Struktur Pengurus Periode 2023 KSR PMI UNHAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PELINDUNG >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PENANGGUNG JAWAB >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PEMBINA TEKNIS >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Sukri, SKM., M.Kes., M.Sc. PH., Ph.D.
Dr. Aminuddin Syam SKM., M.Kes., M.Med.Ed.
Sakkir Hanafi, SKM., M.Kes.
Dr. Ismail Kamba, SKM., M.Kes
Awaluddin, SKM., M.Kes.
Suhartini, SKM., M.KM.
Hanapiah, SKM., M.Kes. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Badan Pengawas Organisasi 
KSR PMI UNHAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatma Sri Fatimah (Koordinator)
Ria Sasmita Ridwan 
Nurfauziyah
Rahmiyanti Afifah
A. Nur Syakira Wahda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengurus Harian
KSR PMI UNHAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     Ketua                     : Auralia Rahmayanti 
                                                     Sekretaris              : Sri Indriani Mulia
                                                     Bendahara             : Luthfiah
                                                     Kepala Markas     : A. Alya Rahayu AN
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 < BADAN-BADAN >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Pusat Pengembangan Pendidikan Remaja Sebaya (P3RS)
                                                       Koordinator        : Ni Wayan Krisna Yanti
                                                       Anggota              : Habibah Anggraeni 
               

Perhimpunan Donor Darah Kampus (PDDK)
                                                           Koordinator    : Nur Khasanah Ardillah
                                                           Anggota          : Sevy Andira
                                                                                

Disaster Rescue Team (DRT)
                                                            Koordinator    : Muhammad Nurfira P. Al-Furqan
                                                            Anggota           : Matius Habel Aore
                                                                                     : Nur Epy Sulviana
                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< BIDANG-BIDANG >
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hubungan Antar Lembaga (HAL)
                                                               Koordinator   : Siti Nurazizah Jamil
                                                               Anggota         : Marselin Pilla
                                                                                 

Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA)
                                                              Koordinator     : Nur Apika Sahira
                                                              Anggota           : Nur Azizah
                                                                                   

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)
                                                               Koordinator    : Kadek Tuti Lestari
                                                               Anggota          : Bernita Randakila
                                                                                     


Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
                                                               Koordinator    : Sukma Febrianti 
                                                               Anggota           : Muhammad Agung Yusuf
                                                                                        : Gavrilla Gianina

Posting Komentar

 
Back To Top