INFO MARKAS

Struktur Pengurus Periode 2022 KSR PMI UNHAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PELINDUNG >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektor Universitas Hasanuddin

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PENANGGUNG JAWAB >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PEMBINA TEKNIS >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Sp.BM(K)
Dr. Aminuddin Syam SKM., M.Kes., M.Med.Ed.
Sakkir Hanafi, SKM., M.Kes.
Dr. Ismail Kamba, SKM., M.Kes
Awaluddin, SKM., M.Kes.
Suhartini, SKM
Dr. Nurazkiah, SKM., M.Kes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Badan Pengawas Organisasi 
KSR PMI UNHAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayu Azizah (Koordinator)
Muh. Safar Rizkiyanto 
Aqiela Nurul Hayya Spaer
Sahrina Abduh
Ikbal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengurus Harian
KSR PMI UNHAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     Ketua                    : Ria Sasmita Ridwan
                                                     Sekretaris              : Fatma Sri Fatimah
                                                     Bendahara             : Nurfauziyah
                                                     Kepala Markas       : A. Nur Syakira Wahda

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 < BADAN-BADAN >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Pusat Pengembangan Pendidikan Remaja Sebaya (P3RS)
                                                       Koordinator        : Nur Annisa
                                                       Anggota              : Sumarni
               : Nurul Fadila Mulia   

Perhimpunan Donor Darah Kampus (PDDK)
                                                           Koordinator    : Marselin Pilla
                                                           Anggota          : Juane David Mamengko
                                                                                 : Sitti Sarfianawati

Disaster Rescue Team (DRT)
                                                            Koordinator    : Muhammad Nurfira P. Al-Furqan
                                                            Anggota           : Mawadda Warahmah
                                                                                   : M. Naufal Lukman
                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< BIDANG-BIDANG >
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hubungan Antar Lembaga (HAL)
                                                               Koordinator   : Nadia Risda Kurnia
                                                               Anggota         : Nur Hijrayanti
                                                                                 

Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA)
                                                              Koordinator     : Rahmiyanti Afifah
                                                              Anggota           : Andri Yani
                                                                                   

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)
                                                               Koordinator    : Nur Asiah Arsyad
                                                               Anggota          : Nabilah Panti Ariqoh
                                                                                     : Indriani


Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
                                                               Koordinator    : Wilda Rahayu
                                                               Anggota          : Muhammad Fadel Hasnur
                                                                                     : Eva Febriyanty

Posting Komentar

 
Back To Top