INFO MARKAS

Struktur Organisasi KSR PMI UNHAS Periode 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PELINDUNG >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rektor Universitas Hasanuddin

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PENANGGUNG JAWAB >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  Universitas Hasanuddin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< PEMBINA TEKNIS >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. drg. H. Andi Arsunan Arsin, M.Kes
Sakkir Hanafi, SKM., M.Kes.
Awaluddin, SKM., M.Kes.
Ismail kamba, SKM., M.Kes
Suhartini, SKM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Badan Pengawas Organisasi 
KSR PMI UNHAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gede Sukadana (Koordinator)
Muh. hamiri
Novi Angraini
Viona Marsella Aprilya
Ummu Kamilah
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengurus Harian
KSR PMI UNHAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     Ketua                     : Nurhaeni
                                                     Sekretaris              : Novianti Utami rahmat
                                                     Bendahara             : Jumatang
                                                     Kepala Markas     : Nurpitrah

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 < BADAN-BADAN >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Pusat Pengembangan Pendidikan Remaja Sebaya (P3RS)
                                                       Koordinator       : Nurhusnun
                                                       Anggota              : Nirwana
                              : Nurul Novianti
                  : Sudarni
Perhimpunan Donor Darah Kampus (PDDK)
                                                           Koordinator    : Novia Tri Ansari
                                                           Anggota           : Yusnita Suni
                                                                                     : Miftahuddin
                                                                                    : Farra Atiqha
Disaster Rescue Team (DRT)
                                                            Koordinator    : Mula Dicky Prayoga
                                                            Anggota           : Muh. Arief Darmawan
                                                                                     : M. Rahmad Nur Syam
                                                                                     : Sarman
                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< BIDANG-BIDANG >
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hubungan Antar Lembaga (HAL) 

                                                               Koordinator    : Ainun Ulfa Fiesta Amirullah
                                                               Anggota           : Nurvianti Aulia Eka Safitri
                                                                                        : Asriani
                                                                                        : Eka Indriani
Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA)
                                                              Koordinator     : Muhammad Faisal
                                                              Anggota            : Anti Pratiwi Tahir
                                                                                         : Evy Rahmatya
                                                                                         : Nofita Wulandari
Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)
                                                               Koordinator   : Nursakinah
                                                               Anggota          : Akmarina A. R.
                                                                                       : Ahmad Nur Ali
                                                                                       : Megawati
                                                                                    


Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
                                                               Koordinator    :Eka Yuliana
                                                               Anggota           : Abu Ayyub Al Anshari
                                                                                        : Siti Rahmaniah
                                                                           
 
Back To Top